Eva Gašparíková - psychológ

Psychologická poradňa pre jednotlivca, pár a rodinu.
 
Ponúkam poradensko-psychologickú činnosť pre deti a dospelých, jednotlivcov, pár a rodinu; partnerské, manželské, rozvodové a porozvodové poradenstvo.

O MNE
Štúdium a práca
  • 2001 - 2006 – štúdium na Katedre psychológie FSVaZ UKF v Nitre
  • 2013 - 2017 – akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Transformačnej systemickej terapii podľa Virginie Satirovej
  • 2006 - 2009 – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Štiavnica
  • 2009 - 2013 – Detský domov Tajná a Žitavce
  • 2013 - 2015 – Referát poradensko-psychologických služieb Pezinok
  • od 2015 – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Moje odborné zameranie je ovplyvnené terapeutickým prístupom Virginie Satirovej. Tento prístup sa venuje vzťahom a komunikácii medzi členmi rodiny.  Dôraz kladie  na pozitívnu hodnotu človeka a jeho neustále možnosti rastu a zmeny, zvyšovanie kompetencie a zodpovednosti človeka za seba a svoje vzťahy. Cieľom terapie je transformačná zmena, pri ktorej človek s podporou vnútorných zdrojov môže zmeniť nielen svoje správanie, ale aj svoje bytie tak, aby mohol žiť v zhode s tým, čo vnútorne prežíva a ako to vyjadruje.

Podrobnejšie informácie Vám rada poskytnem telefonicky alebo emailom. 

CENNÍK

Individuálna konzultácia (50 minút):      30,- €
Párová konzultácia (90 minút):              50,- €
Rodinná konzultácia (120 minút):          60,- €
Online alebo telefonická konzultácia       20,- €  /platba vopred/
Cena konzultácie počas víkendu sa navyšuje o sumu 5 euro.  

Konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť (telefonicky, sms, emailom). 


 

Kontakt

Eva Gašparíková - psychológ
Koceľova 17
82101 Bratislava
Tel.: 0904 104 075


Email: evagasparikova@yahoo.com